blank

Ticaret Hukuku Eğitimi

Ticaret Hukuku Eğitimi

ÖN BİLGİ

Çalışan her statüdeki kişinin iş hayatının her anında karşılaşabilecekleri olaylar karşısında hukuki bir bilgiye ihtiyacı olabilir. Bu eğitimin amacı ticaret ve borçlar hukukunun temel kavramları hakkında kısa net bilgiler vererek onların iş hayatında karşılaşabileceği olaylar karşısında temel bilgi eksikliği nedeniyle yapılabilecek hataların azaltılması ve zararların ortadan çıkmadan önce engellemektir.

AMAÇLAR

  • Kurum verimliğinin artması
  • Kurumun uğrayacağı maddi/manevi zararların azaltılması/ortadan kaldırılması
  • Eğitimin ticaret hukukunun temel kavramları ile uygulamada meydana gelebilecek olaylar karşısında nasıl davranılacağı anlatılacaktır.

EĞİTİM BAŞLIKLARI

  • Şirketlerin Tasnifi
  • Adi Şirket Tanımlaması
  • Kollektif Şirket Tanımlaması
  • Anonim Şirket Tanımlaması
  • Limited Şirket Tanımlaması
  • Ticari İş
  • Kambiyo Senetleri
Demoya Göz Atın
blank
blank