Bilanço Bazlı Satış – Bilanço Üzerindeki Satış Fırsatları

Bilanço Bazlı Satış – Bilanço Üzerindeki Satış Fırsatları

Bu eğitimin amacı,

  • Bilançonun incelenerek firmanın çalışma düzeninin tespit edilmesi
  • Firmanın çalışma düzeni çerçevesinde firmaya hangi kredi ürünlerinin önerilmesi gerektiğinin belirlenmesidir.
Demoya Göz Atın