blank

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri

Eğitimin Amacı

Firmaların kredi değerlendirme süreçlerinde finansal yapılarının kavranması oldukça önemlidir. Finansal tablolar kurumların finansal yapılarını ve performanslarını ölçmeye yarayan araçlardır. Bu eğitimde ağırlıklı olarak, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu gibi finansal tablolar ve bunlardan elde edilen bilgilerin nasıl yorumlanacağı üzerinde durulmaktadır. Konu finansal analizde kullanılan rasyolar, proforma finansal tabloların hazırlanması, karlılık analiz teknikleri, Dupont ve ekonomik katma değer analizleri, ve kredi riski ile de ilişkilendirilmiştir.

Mali tablolar analizi eğitimi, temel düzeyden ileri düzeye kadar her bilgi seviyesinde çalışana hitap edecek şekilde 6 modül olarak kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır.

Süre: Sınıf eğitimi olarak 2 gün – E-Öğrenme olarak 4 saat

Kimler Katılmalı

Bankaların mali analiz, krediler ve kredi pazarlama departmanında çalışanlar katılabilir. Ayrıca mali analiz yapmak isteyen ve çeşitli kurumlar ile kredi ilişkisine giren kuruluşların çalışanları da bu eğitimi alabilir.

Eğitim İçeriği

Modul 1: Mali Analiz İçin Gerekli Muhasebe Kavramları

 1. Muhasebe Nedir?
 2. Muhasebede Tutulması Zorunlu Defterler (Vuk 171 – 214)
 3. Finansal Tablolar Nedir?
 4. Finansal Tabloların Sağladığı Bilgiler Nelerdir?
 5. Finansal Tablolar
 6. Mali Tabloların Sınırları Nelerdir?
 7. Mali Tabloların Gerçeği Yansıtması İçin Gerekenler
 8. Muhasebeden Sağlanan Bilgileri Kullanan Taraflar
 9. Temel Mali Tablolar
 10. Muhasebe Hesapları
 11. Varlık Hesapları
 12. Kaynak Hesapları
 13. Gelir Ve Gider Hesapları
 14. Tekdüzen Hesap Planı
 15. Bilançonun Düzenlenmesi
 16. Hesap Sınıfları Varlık Ve Kaynaklar
 17. Bilançonun Sınıflandırılması
 • Aktif (Varlıklar) Bölümü

·         Dönen Varlıklar

·         Duran Varlıklar

 • Pasif (Kaynaklar) Bölümü

·         Kısa Vadeli Borçlar

·         Uzun Vadeli Borçlar

·         Özsermaye

 1. Gelir Tablosu
 2. Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
 3. Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 4. Fon Kaynak Ve Kullanım Tablosu
 5. Fon Kaynak Ve Kullanım Tablosu
 6. Nakit Oran
 7. Net İşletme Sermayesi
 8. Net İşletme Sermayesi Yetersizliğinin Nedenleri
 9. Net İşletme Sermayesinin Yorumlanması
 10. Net İşletme Sermayesi Tablosu

Modül 2:Bütçelenmiş Mali Tablolar

 1. Bütçelenmiş Mali Tablolar
 2. Finansal Planlama Araçları
 3. Proforma Bilanço
 4. Proforma Gelir Tablosu
 5. Proforma Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
 6. Proforma Fon Akım Tablosu
 7. Proforma Bilanço Hazırlama Yöntemleri
 8. Proforma Bilanço Hazırlama Aşamaları
 9. Şatışlardan Etkilenen Bilanço Kalemleri
 10. Şatışlardan Etkilenmeyen Bilanço Kalemleri
 11. Günlük Satış Yöntemleri
 12. Günlük Satış Yönteminin Aşamaları
 13. Satış Yüzdesi Yöntemi
 14. Satış Yüzdesi Yönteminin Aşamaları
 15. Rasyo/Oran Yöntemi
 16. Regresyon Yöntemi
 17. Proforma Tabloların Hazırlanmasında Karşılaşılan Güçlükler

Modül 3: Mali Analizde Bilanço Ve Gelir Tablosu Analizi

 1. Bilanço Nedir?
 2. Bilanço Varlıklarının İlkeleri
 3. Bilanço Kaynaklarının İlkeleri
 4. Bilanço Özkaynaklarının İlkeleri
 5. Dönen Varlıklar Nelerdir?
 6. Varlıkların İncelenmesi Ve İrdelenmesi
 7. Kaynakların İncelenmesi Ve İrdelenmesi
 8. Kısa Vadeli Banka Kredileri
 9. Varlıkların (Aktif Değerlerin) Dağılımında Değişiklik
 10. Dönen Varlıkların Yapısında Değişiklik
 11. Stoklarda Değişiklik
 12. Kısa Süreli Borçlarda Değişiklik
 13. Borçların Pasif Toplamı İçindeki Yeri
 14. Özkaynak Yapısındaki Değişiklik
 15. Özkaynak Artışıyla Varlıklardaki Artışın Karşılaştırılması
 16. Bilançonun Yorumlanması
 17. Gelir Tablosu Nedir?
 18. Gelir Tablosunun Yorumlanması

Modul 4: Mali Analizde Kullanılan Temel Analiz Araçları Ve Rasyolar

 1. Finansal Analiz Nedir?
 2. Finansal Analiz Türleri
 3. Finansal Analizin Amacı
 4. Finansal Analiz Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Analiz- Yatay Analiz
   • Karşılaştırmalı Analiz Uygulama Koşulları
   • Karşılaştırmalı Analiz Uygulaması
   • Karşılaştırmalı Analiz Hesaplaması
   • Karşılaştırmalı Analiz Yorumu
  • Yüzde Yönetimiyle Analiz (Dikey Analiz)
   • Yüzde Yönetimiyle Analiz
   • Dikey Yüzde Analizi
   • Yüzde Yönetimiyle Analiz Yorumu
   • Yüzde Yöntemiyle Analiz / Dikey Analiz
  • Eğilim Yüzdeleri Analizi
   • Eğilim Yüzdeleri Analizi Uygulama Koşulları
   • Eğilim Yüzdeleri Analizi Hesaplaması
   • Eğilim Yüzdeleri (Trend Analizi)
   • Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi Yorumu
  • Oran (Rasyo) Analizi
   • Oran Analizinin İlkeleri
   • Oran Analizi Uygulama Koşulları
   • Karşılaştırma Yapılabilecek Kalemler
   • Oran Analizi Uygulaması
 5. Likidite Analizi Oranları
 6. Finansal Yapı Analizi Oranları
 7. Faaliyet Analizi Oranları
  • Faaliyet Analizi Oranları –Stok Devir Hızı Yorumları
  • Faaliyet Analizi Oranları – Stok Devir Hızı
  • Faaliyet Analizi Oranları –Alacak Devir Hızı
 8. Karlılık Analizi Oranları
 9. Piyasa (Borsa Performans) Oranları
  • Duran Varlıklar (Net) /Özsermaye
  • Toplam Banka Borçları/Net Satışlar Oranı

Modul 5: İleri Analiz Araçları – 1

 1. Karlılık Analizi
  • Başa baş Analizi
  • Faaliyet Kaldıraç Analizi
  • Birleşik Kaldıraç Analizi
 2. Dupont Analizi
  • Dupont Formülü
 3. Ekonomik Katma Değer
  • Ekonomik Katma Değer Hesaplanması
  • Ekonomik Katma Değerin Yorumlanması

Modul 6: İleri Analiz Araçları – 2

 1. Risk Analizi
  • Kısa Dönem Likidite Riski
  • Uzun Dönem Borç Ödeme Riski
  • Kredi Riski
  • İflas Riski
   • Altman Z-Score
  • Piyasa Sermaye Riski
Demoya Göz Atın (Modül 1) Demoya Göz Atın (Modül 2) Demoya Göz Atın (Modül 3) Demoya Göz Atın (Modül 4) Demoya Göz Atın (Modül 5) Demoya Göz Atın (Modül 6)
blank
blank