Bankacılar İçin Teminat Hukuku Eğitimi

Bankacılar İçin Teminat Hukuku Eğitimi

AMAÇ

Teminat hukuk ile ilgili temel bilgilerin aktarılması, teminat olarak alınacak değerlerin ve teminat güçlerinin ve niteliklerinin aktarılması

YÖNTEM

Sorular yardımıyla konunun anlaşılması, bu yolla  pratik uygulamaların öğretilmesi, ardından teorik konularla konunun kapsanması yöntem olarak benimsenmiştir.

İÇERİK

·         Genel olarak teminatlandırma ve bankacılık açısından özellikleri

·         İPOTEK: Kurulması, unsurları, kapsamı, ipotek söleşmesi, akit tablosu, ipotek belgesi, ipotek türleri, paraya çevrilmesi, sona ermesi, Bankacılık uygulaması açısından özellikleri

·         MENKUL REHNİ: Kurulması, idaresi, Taşıt rehni, hapis hakkı

·         TİCARİ İŞLETME REHNİ: Kurulması, kapsamı,tescili,sona ermesi

·         KEFALET: türleri, özellikleri müteselsil borçluluk ile karşılaştırılması, asıl borçlu ve kefilin ölümü, bankacılık açısından uygulamalar

·         ALACAĞIN TEMLİKİ

·         TEMİNAT MEKTUPLARI VE GARANTİ AKDİ: türleri ve nitelikleri

·         GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ UYGULAMALARI

·         TEMİNATA ALINAN ÇEK VE SENETLER

·         Tüketicinin korunması hakkında kanun
SÜRE

E-öğrenme: 4 saat

Demoya Göz Atın