Mentorluk vs Koçluk: Temel Farklar ve Faydalar

Mentorluk Koçluk DNA MENTOR

Koçluk ve Mentorluğun Tanımları

Mentorluk: Mentor, bir başkasının gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için bilgi, beceri ve/veya deneyimlerini paylaşan biridir.

Koçluk: Koç, bir müşteriye hedefleri hakkında rehberlik sağlayan ve tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olan biridir.

Şimdi, bu iki tanıma baktığımızda, mentorluk ve koçluk arasındaki temel farklardan hala tam olarak emin olmadığınız için sizi affedeceğiz. 😊 En belirgin farklardan biri, mentorluğun yol gösterici olması ve koçluğun yol gösterici olmamasıdır.

Bu pratikte ne anlama geliyor? Mentorluk toplantılarında, konuşmanın çoğunu mentorun yapması muhtemeldir, oysa koçlukta koçun sorular sorması ve koçluk yaptığı kişiye konuşmanın çoğunu yansıtması ve yapması için alan vermesi muhtemeldir. Sonuç olarak, hem koçluk hem de mentorluk, koç veya mentorun deneyiminden yararlanarak insanların gitmek istedikleri yere ulaşmalarına yardımcı olmakla ilgilidir. Genellikle farklılıkları göstermek için kullanılan bir çizelgede yol göstericilikten (mentorluk) yol gösterici olmayana (koçluk) evrimleştiği görülebilir.

Koçluk Mentorluk FarklarıGördüğünüz gibi, mentorluk ve yol göstericilik, talimat verme ve anlatmakla ilgilidir, oysa daha koçluk odaklı öğrenme aşamasına ilerlediğimizde, görüyoruz ki daha fazla düşünme ve farkındalık yaratma söz konusudur.

Mentorluk ve Koçluk Arasındaki Farklar

Aşağıda, mentorluk ve koçluk arasındaki temel farklardan birkaçı verilmiştir. Mentorluk için temel farklılıklarla başlayacağız:

 • Mentorluk genellikle 6+ ay süren bazı mentorluk ilişkileri ile daha uzun vadelidir ve birkaç durumda mentorluk yıllar hatta on yıllar sürebilir . Aslında, bazı ünlü akıl hocaları ve mentiler ömür boyu mentorluk ilişkilerinden bahseder.
 • Mentorluk için herhangi bir nitelik gerekmez, bu da kuruluşların mentorluk programlarına hızlı bir şekilde başlamasının kolay olduğu anlamına gelir. Evet, mentorluk eğitimi genellikle tavsiye edilir, ancak kesinlikle gerekli değildir ve aslında koçluk niteliklerine kıyasla sunulan çok az mentorluk niteliği vardır.
 • Belirtildiği gibi, mentorluk çok daha fazla yol göstericidir. Akıl hocasının bilgi, deneyim ve becerilerini paylaşması, mentiye anlatarak yön vermeleriyle ilgilidir.
 • Tipik olarak, mentorluk koçluktan daha az yapılandırılmıştır ve bir mentorluk toplantısı için gündeme sahip olmak ve hedefler önerilirken, bunu bir araya getirmek mentiye bağlı olacaktır; karşılaştırıldığında koçluk genellikle daha titiz bir yapı izler.
 • Son olarak, mentorluk esas olarak gelişim odaklıdır ve neyi başarmak istediklerine ve mentorluk ilişkileri için hangi hedeflere sahip olduklarına karar vermek için danışana bakar.

Şimdi, koçluk için temel farklar şunlardır:

 • Koçluk genellikle daha kısa sürelidir, 10 veya 15 dakikalık hızlı bir konuşma kadar kısa olabilir. Bununla birlikte, bazı koçluk ilişkileri de daha uzun vadeli olabilir.
 • Koçluk becerilerinde eğitim vardır ve gerçekten etkili bir koç olmak için neredeyse her zaman gerekli ve kesinlikle tavsiye edilen birçok koçluk yeterliliği mevcuttur.
 • Mentorluğun aksine, koçluk yönlendirici değildir, bu da doğru soruları ortaya çıkarmak, koçluk yapılan bireyin nasıl başarabileceğini düşünmesi için alan, güven ve kendinden emin olmayı sağlamakla ilgili olduğu anlamına gelir. Daha çok hedeflerine ulaşmak ve kendi içindeki potansiyeli bulmakla ilintilidir bu süreç.
 • Tipik olarak, koçluk birim yöneticileri veya sponsorlar tarafından yapılandırılmıştır, bu nedenle kuruluşlar genellikle koçluk yapılacak bir kişiye sponsor olur veya bir birim yöneticisi belirli becerileri geliştirmek için çalışanı koçluk seanslarına gönderir.
 • Koçluk performans odaklıdır ve koçluk yapılan bireyleri günlük rollerinde performans sergilemeye teşvik eder.

Gördüğünüz gibi birçok temel fark var. Ayrıca hem koçluk hem de mentorluk için gerekli ve önerilen birçok beceri var, şimdi de bunlara göz atalım.

Mentorluk İçin Gerekli Beceriler

Mentorluk için , nitelikler gerekli olmasa da, birinin etkili bir mentor olması için önerilen birçok beceri vardır. İşte bunlardan sadece bazıları:

 • Başkalarına yardım etme konusunda büyük bir ilgi olmalıdır, umarız buna sahip olursunuz – insanlara akıl hocalığı yaparken başlamak için önemli bir yerdir.
 • Mentorluk sağladığınız alanda ilk elden deneyim, bilgi ve anlayış kazanmış olmalısınız – çünkü mentorluk sağlam ve somut tavsiye ve rehberlik üzerine kurulmalıdır.
 • İlişki kurma ve kişiler arası beceriler, mentorluk için çok önemlidir – koçluk için de önemlidir.
 • Potansiyel olarak bir ‘beceri’ olarak kabul edilmese de uzun vadeli adanmışlık önemlidir çünkü birisiyle bir mentorluk yolculuğuna başlarsanız, bunun sonucunu görmek hayati önem taşır.
 • Tüm mentorluk toplantılarında motive edici, teşvik edici ve ilham verici enerji çok işe yarar.
 • Metninin hedeflerini belirlemesine yardımcı olmak çok önemlidir. Bu, mentiye yardımcı olmak ve hedeflerinin nerede olması gerektiğine karar vermek için mentorun kendi üzerinde biraz düşünmesini gerektirebilir.

Koçluk İçin Gerekli Beceriler

 • Koç ve koçluk yapılan kişinin karşılıklı anlayış ve saygıya sahip olduğu bir eşitler ilişkisi çok önemlidir.
 • Mentorluğun gerektirdiğine benzer şekilde kaynakları en üst düzeye çıkarma ve ilham verme becerisi geliştirilmelidir.
 • Güçlü yönleri fark etme ve koçluk yapılan bireyi ileriye taşımak için onlara meydan okuma becerisi bulunmalıdır.
 • Sorunlarla doğrudan başa çıkma ve içinde yaşamama veya koçluk yapılan kişinin bunlar üzerinde düşünmesine izin verme becerisi olmalıdır.
 • Hem koçluk yapılan kişiyle hem de genel ofis ve kurumsal çevre düzeyinde farkındalık ve sorumluluk geliştirme yetisi güçlü bir özelliktir.
 • Kişilerarası becerilerin doğru dengesini bulma ve tartışmaları eylemlere dönüştürme becerileri…

Görüldüğü gibi sadece birkaç önemli mentorluk ve koçluk becerisi vardır. Fark edeceğiniz gibi bazı durumlarda oldukça örtüşme mevcut ve muhtemelen firmanızda da en etkili mentorlardan bazılarının da aynı zamanda koç olduğunu görebilirsiniz.

Mentorluk ve Koçluğun Temel Faydaları

Hem mentorluk hem de koçluk, doğru yürütüldüğünde hem mentorluk hem de koçluk alan bireye, mentor veya koçun yanı sıra kuruluşa da yarar sağlayabilecek bir dizi faydaya sahiptir.

İşte mentorluk ve koçluğun bazı faydaları:

 • Hem mentorluk hem de koçluk son derece etkili öğrenme teknikleridir.
 • Hem mentorluk hem de koçluk resmi ve gayri resmi olabilir; mentorluk genellikle daha gayri resmi olarak görülürken, koçluk genellikle daha resmi olarak görülür.
 • Her ikisi de uygulandığında çalışan bağlılığını ve elde tutmayı artırabilir.
 • Hem mentorluk hem de koçluğun herhangi bir organizasyona veya iş yapısına uygulanması kolaydır ve giderek artan bir şekilde organizasyonların her ikisini de yürüttüğünü görüyoruz.
 • Hem mentorluk hem de koçluk, mentorluğu veya koçluğu sağlayan ve onu alan kişinin güvenini ve kişilerarası becerileri artırabilir.
 • Ve son olarak, her ikisi de bireysel performansı önemli ölçüde iyileştirebilir.

Tüm bu süreç, özellikler ve faydalar ışığında siz de kurumunuzda kurumsal bir mentorluk/koçluk süreci başlatmak isterseniz Bilgi Kurdu’nun sunduğu DNA Mentor ile tanışmanızı tavsiye ederiz.

Alıntı Makale: PushFar

Comments are closed.