Oyunlaştırma (Gamification) Yazılımı Size Nasıl Faydalar Sağlar? 3

Oyunlaştırma Öğrenme Stratejilerini Nasıl Destekler?

Eğitim ve Gelişim uzmanları geleneksel eğitim uygulamalarının yeterince etkili olmadığını uzunca bir süredir biliyor. Araştırmalar standart bir sınıf eğitimi ile alınan bilgilerin akılda tutulma oranının %10’dan daha iyi olmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, son birkaç yıl içinde üniversiteler ve şirketler, eğitim etkinliğinin, oyunlaştırmanın katkıları kullanılarak, büyük oranda geliştirilebileceğinin farkına vardılar. Bunun için bazı kaçınılmaz görünen nedenleri paylaşmakta fayda var.

Her yaştan insan oyunu sever:

Türk internet kullanıcılarının %58.7’si bilgisayar ya da video oyunu oynuyor. Bu sayı yaklaşık 22 milyonu buluyor. Bu oranın %91’i 50 yaşın altında, %78’lik kesim ise kadınlardan oluşuyor. Sosyal Medya kullanım oranlarımız ise dünyada birinci sırada. 38 milyona yakın sosyal medya kullanıcımız var. Bunların %80’inden fazlası da her gün oyun oynuyor.

Gamification bağlılığı artırır: 

Eğlenceyi taklit eden bir eğlence etkinliği olarak oyunlaştırılmış öğrenme, insanların kolaylıkla sahiplendiği bir etkinliktir. Çünkü bu süreç eğlencelidir ve insanlar eğlenirken daha verimli öğrenirler. İnsan eğlenirken, öğrenmeye yönelik daha az direnç duyar. Bu süreç aynı zamanda okuma ve ölçümsel testleri içeren geleneksel öğrenme yöntemlerine göre daha az streslidir.

Gamefication takımdaşlığı artırır: 

Oyunlaştırma takım öğrenme etkinliklerini oluşturmak için kullanıldığında sosyal etkileşimi teşvik ediyor. Takıma ve kuruma yönelik bir aidiyet duygusu oluşturuyor. Aberdeen Grubun 2013 İşe Alım ve İşe Alıştırma ve 2015 Oyunlaştırma raporları gösteriyor ki, elverişli oyunlaştırma tasarımlarına sahip kurumların olmayanlara göre çalışan bağlılığı oranı 20 puan daha fazla. (Kaynak:http://v1.aberdeen.com/launch/report/perspective/8373-AI-talent-acquisition-gamification.asp)

Oyunlaştırma insanları bilgiye ulaşmaları için destekler:

 İnsanların düzenli olarak oynadıkları pek çok oyun, özellikle fiziksel ödüllerin de dahil olmasıyla birlikte, oyunlaştırılmış bir öğrenme ortamında aynı yaklaşımı uygulamalarını yani ödül almak için sürekli bilgi edinmelerini ve araştırmalarını teşvik ediyor.

Oyunlaştırma tahammülü teşvik eder: Geleneksel bir öğrenme ortamında zayıf test sonuçları genellikle motivasyonu azaltır. Bunun aksine zorlu bir oyun oynarken insanlar çoğu zaman başarısızlığı deneyimliyor ve denemeye devam ederlerse sonuçta başaracaklarını biliyorlar. Bu tutumu kullanarak, oyunlaştırılmış bir öğrenme ortamını tasarlayıp sunduğunuzda, el ettikleri test sonuçları istedikleri gibi iyi olmasa da, sabrederek daha iyisini yapmaya gayret gösteriyorlar. 

Oyunlaştırma insanların gelişimini ve performansını ölçmesine yardımcı olur: Kullanıcıların oyunlaştırılşmış bir öğrenme ortamında, başarılı yanıt ve eylemlerine, hızlı ve olumlu geri bildirim verilmesi, yanlış beceri ve bilgilerin gerçek zamanlı olarak düzeltilebilmesini sağlar. Bunların kişiye ve yöneticilerine raporlanmasıysa performans gelişimlerinin an be an gözlemlenmesini sağlar.

Oyunlaştırma geleneksel eğitim tekniklerini zenginleştirir: Oyunlaştırılmış öğrenme tekrar etme, çağrışım, ayrıntılara girme ve hikâyeler aracılığıyla özellikle bilginin uzun süreli hafızada tutulmasını geliştirmeye yardımcı olur. Hedefin, çalışma tutumlarını, değerlerini ve inançlarını değiştirmek olduğu davranış temelli öğrenmenin zenginleştirilmesinde de aynı ölçüde çok güçlü bir destektir.

Oyunlaştırma satış etkinliklerinde başarıyı artırır: İnsanlar kendi kendilerine veya başkalarına karşı olan rekabeti seviyor.  Ayrıca belli bir skalada denk olanları sıralayan liderler panolarında ya da somut ödüllerle ilişikli puan sistemlerinde olduğu gibi, oyunlaştırılmış sistemler de insanları katılıma teşvik ediyor. Aberdeen Grubun yaptığı 2014 Satış Aktivitelerinde Oyunlaştırma raporu, oyunlaştırma kullanan kurumlarda satış etkinliklerinde ortalamaların %15 üzerinde seyreden bir artışa işaret ediyor. 

“Eğer doğru adımlar atılırsa, oyunlaştırma öğrenme sürecinin yanında satış performanslarını da ciddi şekilde etkiliyor. “(Kaynak: http://v1.aberdeen.com/launch/report/research_report/8989-RR-gamification-sales.asp

 Daha detaylı bilgi almak üzere lütfen şu makalelere de göz atın:

DNA EROS Oyunlaştırma Yazılımı

DNA EROS Oyunlaştırma Yazılımı Fonksiyonları

 

Comments are closed.