Öğrenme Yönetim Sistemi ÖYS veya LMS Nedir

Asenkron (farklı zamanlı) veya harmanlanmış eğitimde, öğrenenlerin ders seçimi ve derse kaydolmasına, içeriklerin sunulmasına, ölçme ve değerlendirme yapılmasına, kullanıcı bilgilerinin izlenip raporlanmasına olanak sağlayan  bir yönetim yazılımıdır.

Bu yazılım sayesinde öğrencilerin, personelin eğitimlere ilgili takip edilir, testlerden aldığı puanlara göre performansları izlenir.

 Ülkemizde daha çok Eğitim Yönetim Sistemi olarak kullanılmaktadır. 

Daha geniş bir anlatımla ÖYS’nin işlevleri şu şekilde listelenebilir: 

 • e-Öğrenme içeriklerini kullanıcıya sunar,
 • Kayıt işlemlerini yürütür,
 • Kullanıcılar ve eğitmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlar,
 • Ölçme ve değerlendirme yapar,
 • Kullanıcı eğitim bilgilerini takip eder,
 • Raporlar oluşturur.
 • Tüm bu işler sayesinde iş gücünden, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Bir kurum için doğru ÖYS tanımı ise, kurumun gereksinimlerine yanıt verebilen Öğrenme Yönetim Sistemi olacaktır.

ÖYS yazılımları e-öğrenme projesinin omurgasını oluşturdukları için kurumlar için son derece hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ÖYS yazılımları, giderek uzaktan eğitim portalleri haline dönüşmektedir. Bu durum, ÖYS ile birlikte yepyeni yazılımların üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmaktadır.  Bu yazılımlar:

 • ÖYS Sınıf Yazılımları,
 • Sosyal etkileşim ve ortak çalışma araçları (giderek standart ÖYS özellikleri haline gelmektedir.),
 • İçerik (eğitsel yazılım) üretim, sunum ve yönetim yazılımları,
 • Oldukça karmaşık ölçme ve değerlendirme yazılımları (ÖYS için standart özelliklerdir.),
 • Çevrimdışı (Offline) içerik yönetim yazılımları.
 • Çevrimdışı ölçme ve değerlendirme yazılımları (gizlilik ilkeleri dahilinde) olarak özetlenebilir.

Comments are closed.