Kurumsal Sosyal Ağların Faydaları

Kurumsal Sosyal Ağ kavramı, faaliyete/etkinliğe ve bunlara ait verilerin yakalanmasına dayalıdır. Çalışanların fiilen neyin üzerinde çalıştıkları, veya -duruma göre- çalışmadıkları konusunda daha net ve kapsamlı bir görüş kazandırır. Bu sistem, faaliyetleri ve kurumsal içeriği derinlemesine inceleyebilme kabiliyeti sağlar.

Kurumsal Sosyal Ağların hedefi, fikirleri ve bilgileri paylaşmaktır. “Ne yapmalı?” sorusuna cevap verir ve kurumsal hedeflere giden yoldaki kişisel performansları ve katkıları ölçmek için nesnel bir yöntemdir. Sistem, kişisel değerlendirmede iş başarısına yönelik katkıları ölçmekte kullanılabilen nesnel bir kayıt sağlayarak, kişinin yaptığı işin çevresini saran öznelliği ortadan kaldırır.

Kurumsal Sosyal Ağlarda isimsiz faaliyetler iyi bir şey değildir, zira görünür katılımlarda bulunmak önemlidir. Ana fikir, daha az politika ve kurumsal oyun, buna karşılık daha fazla sorumluluk ve şeffaflıktır. Kurumsal Sosyal Ağ çalışanlara bu sayede güven verir. Kurumsal Sosyal Ağın sağladığı gerçek zamanlı başlıklar ve tüm işletme çapında katkıya dayalı faaliyet hiyerarşileri sayesinde, belli bir konu başlığını çevreleyen fısıltılar kolaylıkla görülebilir.

Kurum içi iletişim portalıKurumsal Sosyal Ağlar, günümüzde çoğu yöneticinin zihnini meşgul eden e-posta dağıtımlarını ve e-posta yönetimini de toptan ortadan kaldırabilir. Kurumsal Sosyal Ağ kullanıcıları işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olabilecek kişilere ve kaynaklara yönlendirerek onlara rehberlik eder. Kurumsal Sosyal Ağ, kurumsal iletişimi daha iyi hale getirmek ve çalışanları bulup bağlantıya geçirmek için fikirlerin departman sınırları boyunca uçtan uca -çiçekler gibi- çapraz üreme ve polenler gibi yayılmasını teşvik eder.

Kurumsal Sosyal Ağlar, özellikle farklı coğrafyalardaki ve farklı görevlerdeki çalışanların verimli bir etkileşim kurmalarının zor olduğu, büyük ve dağıtılmış kuruluşlar için çok uygundur. Başarı için kritik kitleyi ve kullanıcı katılımını kazanmak, topluluklara yatırım yapmak, kullanıcılar tarafından yönetilen kategoriler belirlemek ve doğru insan gruplarını katılımda bulunmaya çağırmak gerekir. Kullanıcılar Kurumsal Sosyal Ağın, ağ oluşturma kabiliyetlerini, topluluk ve katılımcı oluşumunu artırdığını, paylaşma eğilimlerini yükselttiğini ve daha kaliteli ve daha çabuk karar alma yeteneklerine destek olduğunu bildirmektedir.

Yüz-yüze görüşmeler ve olaylar ortadan kalkacak değil elbette ama bunlar da artık en önemli meseleler önceden tartışılabildiği için daha verimli olacaktır. Aynı serbest kıyafetler ve esnek çalışma saatleri gibi, Kurumsal Sosyal Ağlar modern yaşam ve modern düşünceye daha uyumlu, farklı bir çalışma tarzını yansıtıyor.

Bu sayede Kurumsal Sosyal Ağlar, ofisler için bir kültür devrimi teşkil ediyor. Henüz bu devrim tamamlanmadan, çok yakın gelecekte bu kavram yerini Kurumsal Sosyal Öğrenme ve İşbirliği Platformlarına bırakmaya hazırlanıyor.

Açıklayıcı bir sunum için: http://www.slideshare.net/janehart/using-elgg-as-a-social-learning-platform

Devam edecek…

Comments are closed.