E-Öğrenme Projelerine Hazırlık Soruları

E-öğrenme sektöründe, pek çok müşterimizle ilk tanışmamızda, kendi projelerini hayata geçirirken bazı sorular üzerine düşünmedikleri, ki bunlar aslında bizim gibi e-eğitim firmalarının uzmanlığı ve bilgisi olan, bu detaylar gözden kaçtığı için projelerin istenen hız ve beklentilerde ilerlemediğini gördük.

Bu yüzden aşağıdaki soruları / bilgileri bir liste haline getirdik ki, bunları cevaplayarak / kullanarak e-öğrenme projenizle ilgili bir proje sunumu hazırlayabilirsiniz.

Özellikle üst yönetime yapılacak sunumlarda açık kalan noktaları görebilir, buna uygun bir alt yapı / tedarikçi seçimi ve satın alma süreci yürütebilirsiniz.

Rekabet Hukuku Uyum Programı E-Öğrenme İçeriği

E-Öğrenme Proje Hazırlık Soruları

Eğitim İçeriği Geliştirme Projesi

-Hedef kitlesi kim olacak?

-Hangi konularda içerikler geliştirilecek?

-Hedef kitlelere özgü başlıklar nelerdir?

-İçeriklerin nasıl tasarlanması bekleniyor? (Video çekimleri, mikro öğrenme, 3 boyutlu tasarım, mobil tasarım vs.)

-Çalışanlara nasıl ulaştırılması hedefleniyor? Mobil, Web, İntranet?

-Daha önce geliştirilmiş e-öğrenme içerikleri var mı?

-Çalışılan bir eğitim/içerik ortağı mevcut mu?

-Eğitim içeriklerinin seslendirilmesi planlanıyor mu?

-Kullanıcı bilgisayarlarında, eğitim içeriklerinin gerektirdiği minimum sistem gereksinimleri karşılanıyor mu? (HTML 5, java kısıtlamaları bulunmaması, internet çıkış hızının minimum 5 Mbit olması, internet tarayıcıların en son sürümlerde olduğu bilgisi)

Altyapı Geliştirme Projesi

Alt yapı = Öğrenme Yönetim Sistemi = Eğitim Akademisi (Eğitim Akademisi, en temelde, web tabanlı çevrimiçi eğitimlerin ve testlerin, kullanıcılara ulaştırıldığı, kullanıcı ilerleme & takip bilgilerinin, test sonuçların raporlandığı web tabanlı öğrenme yönetim sistemidir.)

-Eğitim Akademisinin hedef kitlesi kimdir? (Çalışanlar,bayiler, acenteler, halk)

-Mevcut bir eğitim akademisi alt yapısı var mı? Varsa hangi firmaya aittir?

-Hedef kitlelere, eğitim ve testler haricinde, ayrı ayrı ne tip içerikler veya uygulamalar sunulmak isteniyor? (Mesela anket, makaleler, videolar, sosyal paylaşım olanakları)

-Hedef kitle, eğitim akademisini kullanabilecek bilişsel yeteneklere sahip mi? (Bilgisayar kullanım düzeyi yeterli mi?)

-Çalışanların bilişsel düzeyleri yeterli değilse, bunu yükseltmek için ne yapılması planlanıyor?

-Çalışanların, sunulacak alt yapıyı kullanım imkânları nelerdir? (Ofis, mağaza, ev içinden eğitim akademisine nasıl bağlanacaklar? Seslendirmeli eğitimleri dinleyebilecekleri donanım mevcut mu? İnternet erişimlerinde kısıtlama var mı? )

-Çalışanlarla şirket arasında bir iç iletişim platformuna ihtiyaç var mı? Varsa ne için kullanılması planlanıyor?

-Çalışanların eğitimleri alırken ki hangi adımlarının raporlanması isteniyor mu? (Eğitime ne zaman girdi? Kaç kere girdi? Yüzde kaçını tamamladı? gibi)

-Farklı ne tip raporlar isteniyor?

-Mevcut İK yönetim sistemleriyle entegrasyon isteniyor mu? İsteniyorsa hangi İK yönetim sistemine sahipsiniz?

Comments are closed.