E-Öğrenme İçeriklerini Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar – 2

Hedef Kitle

İçerik içinde hedef kitleyle hızlıca ve kolaylıkla etkileşime geçebileceğimiz bir benzetme/özdeşleştirme ortamı sunmak, kolay iletişim ve bilgi aktarımı için çok önemlidir. Mesela bankacı / para arasındaki ilişkiyi kolayca anlamlı kılmak gibi.

Kullanıcıya yakın olmak üzere, onların gözüyle içeriğe bakarak, tema-motif-soru ya da bir senaryo ile kullanıcıların daha kolay öğrenmesine yardımcı olunmalıdır.

Küçük benzetmeler büyük fikirlerin alt yapısını oluşturabilir. Büyük bilgileri olağan bir şekilde işlemek yerine bunu daha eğlenceli bir hâle getirmek daha yararlıdır. Benzetmeler, senaryolar (konu bağlamı) karmaşık yapıda bulunan bilgileri soyuttan somuta taşımaya yardımcı olurlar.

Asenkron yöntemde yapısal olmayan benzetmelere gidilmelidir. Kullanıcılar (öğrenciler) için basit bir navigasyon tercih edilmeli ve bu ne olursa olsun öncelikle derli toplu bir düzen içinde olmalıdır. Mesela içeriğiniz bir kitap şeklinde sunuluyorsa  bir içindekiler sayfası, web sayfası konseptiyse bir anasayfa bulunmalı, burada modüllerin sırası sunulmalı, her modül için bir bölüm başlığı ile hedefleri açıkça belirtilmeli, ve tümünün yer aldığı bir menü veya ağaç dizini bulunmalıdır.

Böylelikle daha profesyonel ve kullanışlı bir e-öğrenme tasarımı elde edilir. İçeriğin etkileşimli olması da önemlidir. Fare yardımı ile tıklanan-açılan-cevaplanan sayfalar içeriği sıkıcı olmaktan kurtarır.

Aynı anda farklı pek çok bilginin paylaşılması gereken yapılar için bulmacalar, puzzlelar, çarkı felek gibi oyunlar oluşturmak da önemlidir. Mesela kullanıcılar her bir modül veya aktivite için küçük parçacıkları yani “puzzle”ı oluşturacak bütün parçaları bildiği takdirde, büyük resmi açıp oyunu kazanmış böylelikle küçük parçalardan yola çıkarak öğrenme hedefini gerçekleştirmiş olacaktır.

E-öğrenme içeriği içinde aktarılmak istenen konuyla-bilgiyle ilgili benzetmeler, gerçekle bağdaşmış olmalıdır; yani zaten kişinin ilk defa göreceği bir bilgiyi olduğundan daha anlaşılmaz hâle dönüştürmemelidir.

İçerikte farklı türlerde hazırlanacak benzetmeler, öğrencilere gerçeği kavrama konusunda yol gösterecektir. İyi bir benzetme örneği, paylaşılan bilgiyi aktarmaya yetecek kadar bütünsel, aktarılan bilgiyi takip eden diğer tüm konuları da içerek kadar esnek biçimde tasarlanmalıdır.

Mesela bir mühendis grubuna Excel programının kullanılmasını öğretmek istiyorsunuz. Bu taktirde mühendisler için simülasyonlara geçmeden önce, işlerinde karşılaşabilecekleri birkaç problemden bahsetmek ve bunları çözmek için  kullanabilecekleri araçları Excel programına benzetmek doğru bir yaklaşım olabilir.

Eğer bir sekreterler grubuna aynı eğitimi veriyorsanız, asistanlığını yaptığı yöneticisinin ajandasını tutmak üzere nasıl notlar aldığıyla ilgili bir benzetme yapmak uygun olabilir.

Devam edecek…

Kurumsal içerik geliştirme hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için tıklayın

Comments are closed.