E-Öğrenme İçerik Standartları Nelerdir?

Bilgi Kurdu Eöğrenme Standartları Farklı firmalar tarafından geliştirilen içeriklerin, öğrenme (eğitim) yönetim sistemlerinin (LMS) ve farklı eğitim yazılımlarının uyumlu çalışabilmesi için bunların belli standartlarda üretilmiş ve tasarlanmış olması gerekmektedir.

E-öğrenme teknolojileri alanında standart geliştiren belli başlı dört organizasyon vardır:

AICC [Aviation Industry CBT (Computer-based Training) Committee] – AICC

IMS Global (IMS Global Learning Consortium, Inc.)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) LTSC (Learning Technology Standards Committee),

ADL (Advanced Distributed Learning) – SCORM

Yaygın Olarak Kullanılan SCORM Standartlarının Detayları Nelerdir?

SCORM, Shareable Content Object Referans Model (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) sözünün kısaltmasıyla oluşur. E-öğrenme içeriklerini farklı eğitim yazılımlarında kullanıcı verisi üreterek çalışması için, içerik yönetiminde bir iskelet oluşturur.

Teorik olarak bir SCORM nesnesi şu tanımlara sahip olmalıdır:

  • Kalıcılık (Durability):İçerik, maliyetini karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olmalıdır.
  • Taşınabilirlik (Portability):İçerik bir sistemden başka bir SCORM destekli sisteme taşına bilmelidir.
  • Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity):İçerik tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Modüller farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır.
  • Çok Yüzlülük (Interoperablity):İçerik bir sistemden başka bir sisteme taşındığında da çalışıyor olmalıdır.
  • Erişilebilirlik (Accessiblity):İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olmalıdır. Bu da belirli metadataların içerik paketine eklenme zorunluluğunu getirir.

Pratik olarak anlatacak olursak:

Diyelim ki bir DVD satın aldınız. İzlemek için sabırsızlandığınız DVD’nin, eve vardığınızda Sony DVD oynatıcınızda düzgün görünüp görünmeyeceğini düşünmesiniz. Çünkü bilirsiniz ki DVD oynatıcı markanız ne olursa olsun, satın aldığınız DVD’ler mutlaka oynatıcıda sorunsuz çalışacaktır. Bunun sebebi DVDlerin belli bir endüstriyel standartlar gözetilerek üretilmiş olmasıdır.

İşte SCORM standardı da e-öğrenme içeriklerinin, bu standarda sahip öğrenme yönetim sistemlerinde sorunsuz çalışmasını sağlar.

Peki E-öğrenme İçeriklerinde Neden SCORM Standardı Kullanalım?

SCORM, farklı platformlarda paylaşılabilecek, çevrimiçi (online) eğitim içerikleriyle ilgili veriler üretmek için ortaya konmuştur. Bu verilerin nasıl üretileceğini modeller ve tanımlar.

Eğer kullanıcılarınızın e-öğrenme içeriklerini ne zaman, ne kadar, kaç kere izlediğini, içindeki testlerden kaç puan aldığını bilmek istiyorsanız SCORM standardı ile üretilmiş bir içerik ve bu standarda sahip bir öğrenme yönetim sistemi seçmeniz gerekir.

Üç tip SCORM standardı var: SCORM 1.2, SCORM 2004 (SCORM 1.3), TinCAn APi

Peki Hangisini Seçelim?

Bize en doğru tercih 1.2 versiyonu olmasıdır. Çünkü SCORM 1.2 Ekim 2001’de yayınlandığında sektöre çok büyük bir rahatlık getirdi. Bu rahatlık üretilen içeriklerin farklı platformlara entegre edilmesi süresinin kısalması ve üretim maliyetlerinin düşmesine neden oldu.

Bu sayede dünyada ve Türkiye’de iş yapan pek çok  e-öğrenme firması, bu standardı benimsedi ve kısa sürede az bir zahmetle üretilebilen, hatasız çalışan bir içerik üretim modeli yarattılar.

SCORM 1.2, Bilgi Kurdu‘nun da katkıda bulunduğu yeni bir model olan SCORM 2.0 olarak adlandırabileceğimiz TinCanApi yaygınlaşana kadar, eğer yapabilirse,  endüstriyel standart olarak uzun yıllar kullanılacaktır. 2004 versiyonundaki tek farklılık, kullanıcıların içerik içinde gezinmesini belli kurallara bağlayabileceğiniz bir modelin tanımlanmış olmasıdır. Ancak önerilen bu model, adaptasyon zorlukları, SCORM 1.2’ye göre daha karmaşık veri seti ve yoruma açık programlama alt yapısı ile uyum problemlerini beraberinde getirerek kullanımı konusunda riskler yaratmıştır.

Comments are closed.