Bilgi Kurdu Sosyal Öğrenme Platformu – Kurum İçi İletişim Portalı

Kurum İçi İletişim/Eğitim Portalı – Kurumsal Sosyal Öğrenme Platformu Nedir?

Kurumsal sosyal öğrenme platformları bloglar, Wiki’ler gibi Web 2.0 araçlarının ve sosyal ağ oluşturma siteleri gibi kişisel iletişim platformlarının bazı özelliklerini alıp, bunları iş çevresi için biraz daha formal hale getiren günümüzün yeni bilgi paylaşım ve öğrenme metotlarından biridir.

Kurumsal sosyal öğrenme platformu kuruluşların çalışanlarını, fikirleri ve becerileri konusunda birbirleriyle konuşturmalarına yardımcı olur. Bu her seviyeden çalışana söz hakkı tanımak, önemli bilgilere erişim sunmak ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak anlamına geliyor. Kurumsal sosyal öğrenme platformu kuruluşların verimliliklerini artırmalarına yardımcı oluyor, yenilikçiliği teşvik ediyor ve çalışanların memnuniyetini artırıyor.

En nihayetinde tüm kurumların ve yaptıkları işlerin kalbi olan müşteri memnuniyetini de en üst düzeyde elde etmeye ve sürdürmeye kararlı firmaların buldukları çok akıllıca bir çözüm olduğunu da söyleyebiliriz.

Neden Kurumsal Sosyal Öğrenme Platformu?

Kurumsal sosyal öğrenme platformunun konusu fikirleri ve bilgileri paylaşmaktır. “Ne yapmalı?” sorusuna cevap verir ve kurumsal hedeflere giden yoldaki kişisel performansları ve katkıları ölçmek için nesnel bir yöntemdir. Sistem, kişisel değerlendirmede iş başarısına yönelik katkıları ölçmekte kullanılabilen nesnel bir kayıt sağlayarak, kişinin yaptığı işin çevresini saran öznelliği ortadan kaldırır.

Kurumsal sosyal öğrenme platformunda isimsiz faaliyetler iyi bir şey değildir, zira görünür katılımlarda bulunmak önemlidir. Ana fikir, daha az politika ve kurumsal oyun, buna karşılık daha fazla sorumluluk ve şeffaflıktır. Kurumsal sosyal öğrenme platformu çalışanlara bu sayede güven verir.

Kurumsal sosyal öğrenme platformu kullanıcıları işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olabilecek kişilere ve kaynaklara yönlendirerek onlara rehberlik eder. Kurumsal iletişimi daha iyi hale getirmek ve çalışanları bulup bağlantıya geçirmek için fikirlerin departman sınırları boyunca uçtan uca -çiçekler gibi- çapraz üreme ve polenler gibi yayılmasını teşvik eder. Bu sayede sosyal öğrenme kavramı da bu alanda yerini bularak, kurum çapında bilginin edinilmesi-saklanması-paylaşılması ve yaygınlaşması aşamalarını içerir. Ödül-ceza sistemlerinin ötesine geçerek sosyal öğrenme teorisini de geliştirmektedir.

Kurumsal sosyal öğrenme platformları, özellikle farklı coğrafyalardaki ve farklı görevlerdeki çalışanların verimli bir etkileşim kurmalarının zor olduğu, büyük ve dağıtılmış kuruluşlar için çok uygundur. Başarı için kritik kitleyi ve kullanıcı katılımını kazanmak, topluluklara yatırım yapmak, kullanıcılar tarafından yönetilen kategoriler belirlemek ve doğru insan gruplarını katılımda bulunmaya çağırmak gerekir. Kullanıcılar platformun, ağ oluşturma kabiliyetlerini, topluluk ve katılımcı oluşumunu artırdığını, paylaşma eğilimlerini yükselttiğini ve daha kaliteli ve daha çabuk karar alma yeteneklerine destek olduğunu bildirmektedir.

Yüz-yüze görüşmeler ve olaylar ortadan kalkacak değil elbette ama bunlar da artık en önemli meseleler önceden tartışılabildiği için daha verimli olacaktır. Aynı serbest kıyafetler ve esnek çalışma saatleri gibi, kurumsal sosyal öğrenme platformları modern yaşam ve modern düşünceye daha uyumlu, farklı bir çalışma tarzını yansıtıyor.

DNA Portal - Bilgi yönetim ve kurum içi iletişim platformudur

DNA Portal – Bilgi yönetim ve kurum içi iletişim platformudur

Bilgi Kurdu’nun Sunduğu Sosyal Öğrenme Platformu Size Ne Faydalar Sağlar?

Bilgi Kurdu Sosyal Öğrenme Platformu, kurumsal sosyal öğrenme platformu kavramının geliştirilmesi ve öğrenme ortamlarına adaptasyonu neticesinde yaratılmıştır.

Bu platform hali hazırda, Türkiye’nin en büyük “çocuklara yönelik oyun tabanlı sosyal öğrenme platformu” olan TEGV Bilişim Benim İşim projesi için seçilmiş ve kullanılmaktadır. 2010 senesi içinde lansmanı yapılacak projenin ilk sene 150 bin, ikinci sene 250 bin çocuğu eğitmesi planlanmaktadır. Proje ortağımız olan Yıldız Teknik Üniversitesiyle birlikte platformun aşağıda anlatılan özelliklerine ek olarak şu ekstra çalışmalar yapılmıştır:

 • 75 adet etkileşimli oyun
 • 35 adet çizgi film ve hikâye illüstrasyonu
 • 15 adet program simülasyonu
 • 1 adet oyun ortamı – Teknogen
 • 1 adet 3 boyutlu oyun introsu
 • Çocukların Teknogen oyununda puanlarını karşılaştırabilecekleri bir oyun ligi

Bilgi Kurdu Sosyal Öğrenme Platformu’nun size sağlayacağı faydaları şöyle özetleyebiliriz.

 Yönetim için:

 • Kurum içinde işbirliği ve katılımı artırmak,
 • “Bildiklerimiz” konusunda bilinç kazandırmak,
 • Çabukluğu/yanıt verme becerisini artırmak,
 • İletişimi hızlandırmak,
 • Yenilikleri ve pazara sürüm süresini daha iyi hale getirmek,
 • BT maliyetlerini azaltmak gibi çok çeşitli faydaları beraberinde getirmektedir.

 Çalışanlarınız için: 

 • Çalışanlara, fiilen neyin üzerinde çalıştıkları veya -duruma göre- çalışmadıkları konusunda daha net ve kapsamlı bir görüş kazandırır.
 • Bu sistem ile faaliyetleri ve kurumsal içeriği derinlemesine incelersiniz.
 • Akış temelli Kurumsal sosyal öğrenme platformuın sağladığı gerçek zamanlı başlıklar ve tüm işletme çapında katkıya dayalı faaliyet hiyerarşileri sayesinde, belli bir konu başlığını çevreleyen fısıltılar, öneriler, iyileştirme çabaları kolaylıkla herkes tarafından görülebilmesi, katkıda bulunması, gerektiğinde müşterilerle paylaşılması çok kolaydır ve yönetilebilir bir süreç haline gelir.
 • Kurumsal sosyal öğrenme platformular, günümüzde çoğu yöneticinin zihnini meşgul eden e-posta dağıtımlarını ve e-posta yönetimini de toptan ortadan kaldırabilir.

 Müşterileriniz için: 

 • Çalışanlarınıza yönelik tüm güncel ve hızlı ulaştırılması gereken bilgiyi bu platform üzerinden paylaşın. Tüm değişikliklerden-şikâyetlerden-övgülerden herkesin anında haberi olsun.
 • Müşterilerinizle paylaşmak istediğiniz her türlü bilgiyi, “Müşteri Bilgi Alanı”na girerek onlara daha yakın durun, görüşlerini-önerilerini toplayın.
 • Web kamera-mikrofon destekli “Sanal Toplantı Platformumuzu” kullanarak, müşterilere-bayilere yönelik çağrı merkezi gibi çalışacak bir çevrimiçi destek masası kurun.
 • Müşterilerinize geri dönüşlerde hız kazanın, problem çözme maliyetlerinizi azaltın.
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak fikirleri-önerileri bulun, oylayın, işinizin bir parçası yapın.
 • Coğrafi olarak ülkede/yurtdışında yayılmış olarak çalışan bir firmaysanız, coğrafi farklılıkların, zaman farklarının önüne geçerek iletişimi ve katılımı hızlandırın.

 Eğitim açısından: 

 • Özel çalışma alanları yaratarak, çalışanların iş dosyalarını paylaşmasını, proje gruplarına ait alanlarda ortaklaşa çalışma yapmalarını sağlar.
 • Ortak bir alandan çevrimiçi eğitim materyalleri ile öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilir.
 • Sanal sınıf uygulamaları ile eş zamanlı eğitimler-seminerler-çalıştaylar düzenlenir.
 • Çalışanlar, iş arkadaşlarının herhangi bir eğitim etkinliğiyle ilgili görüşlerine başvurabilir, ortaklaşa etkinliği tamamlayabilirler.
 • Tüm çalışanların veya yetkilerine göre belli kişilerin erişebileceği ortak bir dosya (video, resim, ses vb.) alanı yaratılarak, her yerden bilgiye erişim sürekli kılınır.

Verimli çalışma açısından:

 • Coğrafi ve zamana dayalı sınırlar olmadan birlikte daha iyi bir çalışma ortamı sunar.
 • Dilediğiniz kurumsal bilgiler, öneriler, fikirler, prosedürleri, müşterilerinizle, iş ortaklarınız veya bayilerinizle paylaşabilirsiniz.
 • Sadece yönetim kuruluna özel bir alan yaratarak onlar için kritik bilgileri takip etmelerini sağlayabilirsiniz.
 • Detaylı aramalar yapılabilecek bir kurumsal wiki oluşturarak eposta trafiğini azaltır, zamandan kazanırsınız.
 • Sosyal paylaşım alt yapısı ile kurum içi ve dışında birlikte çalışan kişilerin birbirlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olur.

DNA PORTAL Mobil Uyumlu

DNA Portal: Kurum İçi İletişim / Eğitim Portalı Tüm Ortamlarda (Masaüstü-Tablet-Akıllı Telefon) Sorunsuz Çalışır

Sosyal Paylaşım

 • Kullanıcı profil sayfası oluşturma: Anlık durumunu girebilme
 • Arkadaşlarım: Arkadaş ekleme
 • Gruplarım: Grup oluşturma-gruba davet etme
 • Dosyalarım: Dosya ekleme-paylaşma
 • Sergim: Konu bazında farklı dosya tiplerinden seçkiler ekleme-paylaşma
 • Mesajlaşma: Platform için-arkadaşlarla-grup üyeleriyle
 • Blog: Blog ekleme-yorum ekleme-yıldız değerlendirme
 • Duyuru yönetimi
 • Proje grubu/alanı yaratma: Ortak çalışılacak projeler için ayrı bir alan yaratma-kişi veya grupları buraya ekleme-Bu alana özel dosya (video-ses-metin-resim), mesaj, blog yazıları ekleme
 • Kurumsal wiki uygulaması 

Sosyal Öğrenme ve Eğitim Destek 

 • Eğitim modülü yaratma
 • Kurs yaratma
 • Program yaratma: Kurs akışı düzenleme (Tıpkı televizyonlardaki haftalık program akışı gibi)
 • Etkinlik ekleme: E-öğrenme, sınıf eğitimi, ölçme-değerlendirme, anket, gezi planı, video vs.
 • Eğitim modülüne grup bazlı katılım sağlama
 • Kişilerin ve grupların durumlarını takip etme
 • Parametrik raporlama

Sık Kullanılan Web 2.0 Araçları

 Blog

Web Log’un (İnternet Günlüğü) kısaltması. Bir birey veya bireylerden oluşan bir grup tarafından serbest formda yapılan yorumların listesi. Genellikle yorumlar ardışık sırayla ve okuyucuların yorumlarına karşılık olarak yer alır.

Bilgi Yönetimi

Müşterek bilgeliği ve yeniliğe ve hazırcevaplığa ivme kazandırma deneyimini destekleyerek yükseltmek amacıyla insanlar, süreçler ve teknolojiler tarafından oluşturulan bir sistem.

RSS

Really Simple Syndication. Kullanıcıların belli bir ilgi alanı; örn. bir şirket ismi, bir ürün tipi vb. belirleyerek internette bunlarla ilgili yayınlanan yeni içerikleri “sürekli olarak alabilmesinini” sağlar.

Sosyal Sayfa Paylaşımı

Tasnife dayalı daha formülize bir bakış açısıyla görülemeyen içerikleri ve kategorizasyonları ileten kaynakların (URL bazlı) bireyler tarafından “herkese açık şekilde hatırlamaları” için bir şekilde etiketlenmesi. del.icio.us servisiyle popülerlik kazanmıştır.

Sosyal Ağ Oluşturma

Sosyal Ağ Oluşumunun konusu kişiler arası bağlantılardır. Facebook ve LinkedIn tüketici-yüzlü sosyal ağ oluşturma sitelerinin en önemli örnekleridir. Arkadaş ekleme, kendi özel dosyalarını, mesajlarını paylaşma gibi.

Sosyal oylama/derecelendirme

Sosyal oylama/derecelendirme kolektif düşünceleri elde etmeye yönelik grup tabanlı bir yaklaşımdır. İçerik kullanıcılarının belli bir içeriğin kalitesini veya kullanışlılığını derecelendirmesine olanak tanır. Daha fazla kullanımcı katıldıkça, bir popülerlik alanı ortaya çıkar.

Wiki

Wiki, “Çabuk” kelimesinin Hawaicesidir. Kullanıcıların bir internet tarayıcısı kullanarak web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak tanıyan sunucu yazılımı. Bir Wiki işletme bilgilerinin tek bir alanda toplanması için düşük maliyetli bir yaklaşımdır. Detaylı arama opsiyonlarıyla bilgiye erişimi kolay ve hızlı kılar.

Comments are closed.