Finans Uzmanı – 4. Modül –

Finans Uzmanı – 4. Modül –

Bu eğitimler finansal eğitimi almamış yöneticilere şu konu başlıklarında bilgi verecektir:

Bölüm-1

 • Üç temel mali tablo ve oran analizinin şirketin mali sağlığı hakkında neler dediğini anlamak
 • Bütçe oluşturmak ve izlemek
 • Bir yatırım fırsatını değerlendirmek

Bölüm-2

 • Oran Analizi
 • Karlılık Oranları
 • Faaliyet Oranları
 • Kaldıraç Katsayıları
 • Faiz Karşılamanın Hesaplanması
 • Değer Biçme
 • Mali Sağlığı Değerlendirmenin Diğer Yolları
 • Verim Oluşturma

Bölüm-3

 • Başarıya Yönelik Bir Plan
 • Yukarıdan Aşağıya – Aşağıdan Yukarıya Bütçeleme
 • Hedefleri Belirlemek
 • Kapsamın Tanımlanması
 • Bütçenizi Hedeflerinize Göre Oluşturun
 • Bütçe Varsayımları
 • Finansın Yön Verdiği Kararlar
 • Maaliyet/Kazanç Analizinin Adımları

Bölüm-4

 • Net Bugünkü Değer
 • Gelecekteki Gelirin İskonto Edilmesi
 • NPV Hesaplaması
 • Promo Bilgisayar Yatırım Seçenekleri
 • İç Getiri Oranının Hesaplanması
 • Ne Kar Ne Zarar Etmek Zor Mudur?
 • Başabaş Noktasının Hesaplanması
 • Bir Yatırımın Performansını İzlemek
 • Bütçenin Takibinin Yapılması
 • Tahminlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Vakalar ve Sınavlar

 • Bu bölüm, etkileşimli egzersizler sunar. Böylece öğrendiklerinizi uygulama şansınız olur. Bu egzersizler sadece kendinizi sınamak içindir; yanıtlarınız konudaki performansınızı değerlendirmek için kullanılmayacaktır.
 • Senaryo Kurgulayın
Demoya Göz Atın