Y Jenerasyonuyla Birlikte Çalışmak

Y Jenerasyonuyla Birlikte Çalışmak

TANITIM

Bu eğitimde aslında hali hazırda yaşadığımız toplumsal değişim ve farklılıklardan bahsedilmektedir. Bu değişikliklerin bireyleri nasıl etkilediği ve farklı dönemlerde yetişmiş bireylerin beraber nasıl çalışabileceği konusu ise odak noktasıdır.

Eğitim danışmanı Elif Duru Gönen ile birlikte geliştirdiğimiz eğitimimizde iş yaşamında beraber çalışabilme dinamiklerini incelerken; işe alımda yöneticilerin rolü, motivasyon ve işe bağlılığı nasıl sağlayabilecekleri, jenerasyon farklarından kaynaklanan çatışmayı etkili yönetmek için yapabilecekleri üzerinde durulmaktadır.

KATILIMCILAR

1980 sonrası doğumlu genç çalışanları yöneten, kuşak çatışmalarını azaltmak ve Y Kuşağıyla doğru-etkili iletişim kurmak isteyen herkes.

İÇERİK

Türkiye’nin bu konudaki önde gelen Profesyonel Gelişim Danışmanı Elif Duru Gönen tarafından geliştirilen içerik ile oluşturulan eğitim;

 • İş ortamında kuşak çatışmaları
 • Jenerasyonlar
 1.  Sessiz Jenerasyon
 2.  Ben Jenerasyon
 3. X Jenerasyon
 4. Y Jenerasyon
 • İş Yaşamında Y Jenerasyonu
 1. Y Jenerasyonu ile beraber çalışma dinamikleri
 2. Yüksek Performans ve Gelişim için beraber çalışmak
 3. Jenerasyonlar arası çatışmaları etkili yönetmek
 • Araştırmalar

gibi konu başlıklarından oluşuyor.

SÜRE

E-Öğrenme – 1 Saat

İçerik Uzmanı

Elif Duru Gönen

Demoya Göz Atın