Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yasal Zorunluluk

4857 sayılı İş Kanunu iş verene yeni yükümlülükler getirmiştir:

Bu kanunun 82. Maddesine göre, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler;

•    İşyerinde iş güvenliği önlemlerinin sağlanması,

•    İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi,

•    Uygulamaların izlenmesi

hizmetlerini yürütmek üzere;

•    İşyerindeki işçi sayısına,

•    İşyerinin niteliğine,

•    Yapılan işin tehlikelilik derecesine göre

bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında:

İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

1.    İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle:

a.    İşe başlamadan önce,

b.    Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

c.    İş ekipmanlarının değişmesi halinde,

d.    Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat

almaları sağlanır.

2.    İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.

3.    Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

Eğitimin Amacı

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Hedefler

1.    Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

2.    Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

3.    Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,

4.    Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.

Eğitim İçeriği

Temel Bölüm

1.    İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

2.    İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

3.    Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği

4.    Genel Sağlık Kavramı

5.    İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler

6.    Meslek Hastalığı

7.    İş Kazası

8.    İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri

9.    Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar

10.    Disiplin

11.    Sektöre Yönelik Uygulamalar

12.    Resimlerle İş Kazaları

13.    Ekler

Sektörel Bölüm

1.    İSG Bankacılık

2.    İSG Otomotiv

3.    İSG Sigorta

4.    İSG İlaç

5.    İSG Perakende

Demoya Göz Atın