İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi

ÖN BİLGİ

4857 sayılı İş Kanunu ile işçi-işveren ilişkileri yeniden düzenlenmiştir. Yeni kanun kapsamında özellikle 30’un üzerinde işçi çalıştıran işyerleri açısından getirilmiş olan yeni düzenlemeler sebebi ile işçi çalıştıran tüm işyerlerinde işçi işveren ilişkilerine ilişkin yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olmanın uygulamadaki önemi daha da artmıştır.

İşveren açısından işçi ile ilgili çıkabilecek her türlü problemin önceden tespiti ile önleyici tedbirlerin alınması ve çözümü için özellikle yönetici konumunda olan ve işçi ile diyalog halinde bulunan çalışanlara yetkinlik kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

AMAÇLAR

 • Kurum verimliğinin artması
 • İşçi-işveren ilişkilerinden kaynaklanan sorunların azaltılması ve/veya ortadan kaldırılması
 • Kurumun uğrayacağı maddi/manevi zararların azaltılması/ortadan kaldırılması
 • İşveren ve işçiye karşı açılabilecek davalardaki kilit noktaların ve ana nedenlerin belirlenmesi

EĞİTİM BAŞLIKLARI

 • Temel kavramlar
 • İş Hukukuna İlişkin Yasal Düzenlemeler
 • İş Sözleşmesi
 • İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükleri
 • İşyerinde Uyulması Gereken Kurallar
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Şekilleri
 • İş Sözleşmesinde Her Bir Sona Erme Şekli İçin İzlenmesi Gereken Hukuki Prosedürler
 • İş Hukukuna İlişkin Yargılama Aşaması
 • İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Demoya Göz Atın