blank

Çek Hukuku Eğitimi

Çek Hukuku Eğitimi

AMAÇ

Çek konusunda bir bütün olarak güncel ve pratik vakalar eşliğinde ve yargı kararları ışığında temel bilgileri vermek.

YÖNTEM

Konuların anlatımını takiben yargı kararlarına dayalı vaka çalışmaları ile konu pratik ve bankacılık işlemlerine yönelik boyutu ile işlenmektedir.

İÇERİK

MODÜL 1: Çek, Çekin Türk Ticaret kanununa göre yasal unsurları, Çekin çek kanununda yer alan unsurları, Çekle ilgili çeşitli sorunlar

MODUL 2: Çeklerin düzenleme ve Devir şekilleri , Çekte ciro ve Özel çek türleri

MODUL 3: Çekte ibraz, Çekte zamanaşımı ve Bankanın çeki ödeme yükümünün kalktığı haller

MODUL 4: Karşılıksız çek ve Yeni çek kanununa göre Bankaların bildirim yükümlülükleri

MODUL 5: Bankaların çek kanununa göre yükümlülükleri, Çek hesabının açılması ve Çek defterleri

MODUL 6: Çek Kanunu / Değişiklikler

Demoya Göz Atın (Çek Hukuku) Demoya Göz Atın (Çek Hukuku 2)
blank
blank