Bilgi Kurdu Vehbi Koç Vakfının Tüm Bursiyerlik-Portal-CRM-Eğitim Yazılımlarını Güncelledi

Vehbi Koç Vakfı’nın, uzun yıllardır sürdürdüğü ve kısa süre önce Özel Sektör Gönülleri Derneği’ne devrettiği Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamındaki tüm süreçlerini otomatize eden yazılımlarını, Bilgi Kurdu Yazılım Departmanı geliştirdi.

 Vakfın süreçlerinde kullanılan:

yazılımlarının ikinci fazı, Bilgi Kurdu yazılım ekibinin verdiği danışmanlık hizmetleriyle birlikte 2 senelik bir süreçte geliştirilerek tamamlandı.

Vehbi Koç Vakfı

Türkiye’deki geçmişi eskilere dayanan ancak unutulmaya yüz tutmuş vakıf geleneğini canlandırmak amacıyla kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk vakıflarından biri olan Vehbi Koç Vakfı, 17 Ocak 1969’da Vehbi Koç tarafından hayata geçirildi. Çağdaş ve gelişen bir Türkiye için; yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet göstermeye başlayan Vakıf, kuruluşundan itibaren hayırseverlere örnek oldu. Okul, yurt, kütüphane ve klinik gibi tesisler kurarak bunları ilgili kamu kuruluşlarına devretti. Kâr amacı gütmeden kurduğu ve yönettiği eğitim, sağlık ve kültür kurumlarında önemli ilklere imza attı. Maddi imkanları kısıtlı binlerce yetenekli gence eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla burs verdi.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi Hakkında

MLMM Projesi Koç Holding, Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle, 2006 yılından bu yana yürütülmektedir. Proje, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye ekonomisi açısından önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı, bu konuda liderlik yaparak kamu sektörü ve okullar ile iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmayı ve gençleri meslek eğitimine özendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, Koç Topluluğu şirketleri ile alanlarında eğitim veren meslek liseleri arasında eşleştirme sağlanmış; böylelikle bir yandan gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, diğer yandan da sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunulması arzulanmıştır. Gerçekleştirilen eşleştirmeler, zaman içerisinde okullar ve işletmelerin ihtiyaç ve olanaklarına bağlı olarak meslek lisesi öğrencilerine burs, staj ve gönüllü koçluk desteği sağlanmasından, okullarda eğitimin altyapısı ve içeriğinin iyileştirilip günümüz teknolojileri ile uyumlu hale getirilmeleri için müfredat, malzeme ve laboratuvar desteğine kadar geniş bir alana yayılmıştır.

Zamanla “Okul-İşletme Eşleştirme Modeli“ adını alan bu yapılanmanın temelinde, mesleki eğitim veren okullar ile işletmeler arasında sektörel bazda işbirlikleri geliştirerek, eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulması yatmaktadır. Aslında bu alandaki mevzuat ve Türkiye ile diğer ülkelerdeki iyi örnekler incelendiğinde temelde aynı mantığın işlediği görülmektedir.

Bu bağlamda 7 senelik MLMM projesi; 81 ilde, 250 okulda, 8 bin meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim bursu, istihdam önceliği ve koçluk sağlayarak hem eğitime hem de istihdama destek olmaktadır. Projenin başlaması (2006-2007 öğretim yılı) meslek liselerinin tercih edilme oranında artışlar kaydedilmesine katkıda bulunmuştur. 2007-2008 öğretim yılı içinde meslek liselerine başvurularda % 30 artış olduğu görülmüş, ve projeye zaman içerisinde farklı ölçek ve sektörlerde 20 Koç Topluluğu şirketi ve 550’yi aşkın çalışan gönüllü olarak dahil olmuştur. Koç Holding, MLMM Projesi kapsamında söz konusu modelin kurumsal, sektörel ve politika düzeylerinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Comments are closed.