Oyunlaştırma (Gamification) Yazılımı Nasıl Faydalar Sağlar? 2

Oyunlaştırma kavramının temel özellikleri tarif etmek için belirli bir kural bulunmamakla birlikte genellikle sıkça uygulanan birkaç unsurdan söz edebiliriz:

Oyunlaştırma (gamification) hedefe yöneliktir: Net bir şekilde tanımlanmış hedefler oyunlaştırılmış herhangi bir sistemin önemli bir parçasıdır. Çoğunlukla bir ‘’kazanma durumu’’ olarak adlandırılan bu durum hedeflenen sürecin (mesela öğrenmenin) amacını belirler ve sonuçlandırılması gerekenleri tam olarak saptar.

Oyunlaştırma “kişiye özel”liği destekler: Oyunlaştırmanın kazanımları açısından, katılımcıların gerek yaklaşımlarında gerekse içsel motivasyonlarında kendi kendilerini idare etmeleri beklenir. Oyunlaştırılmış sistemler önceden belirlenen başarı kriterlerine erişebilmek üzere insanların içsel motivasyonlarını ön plana çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır. İnsanlar dışarıdan dayatılan görevlerden ziyade kendisi tarafından belirlenen görevleri tercih eder.

Oyunlaştırma Gamification Nedir

Gamefication etkileşimlidir: Pek çok geleneksel sınıf ortamı öğrenme örneklerinin aksine, gamification daha etkin bir öğrenme sürecini tamamlamak ve desteklemek için kullanıcılara etkileşimli görevler verilerek bağlılığı teşvik etmek amacıyla yüksek bir etkileşim düzeyine dayanmaktadır. İnsanlar eğlenmeyi sever!

Oyunlaştırılmış süreçler anlık geri bildirimlere dayalıdır: Kullanıcıların oyunlaştırılmış sistem tarafından belirlenen hedefler ile uyumlu olması için düzenli geri bildirim şarttır. Bu türdeki geri bildirimler, sürekli katılımı destekleyerek, kişinin sistem içindeki ilerlemesini teşvik ederek, olumlu bir takviye kaynağı olarak hizmet eder. İnsanlar bir şeyleri başardıkları duygusu içinde olmayı severler.

Daha detaylı bilgi almak üzere lütfen şu makalelere de göz atın:

DNA EROS Oyunlaştırma Yazılımı

DNA EROS Oyunlaştırma Yazılımı Fonksiyonları

Comments are closed.