blank

Ölçme & Değerlendirme Alanında Çıtayı Oyunlaştırılmış Simülasyon Programı SimTEST ile Yükseltiyoruz

Eğitsel Simülasyon Platformu SimTEST ile katılımcılar platform üzerinde, müşterilerle-çalışanlarla vb. muhatap olarak, eğitimlerde edindikleri bilgileri belirli senaryolar dahilinde simülasyonlu olarak sınarlar.

Genel Özelikleri

Kişi, müşterilere ilgili el aletini satmak üzere bilgi vermeye çalışır. Soru-cevap şeklinde yer alan diyaloglar neticesinde düşük puan alırsa, mağaza içindeki «eğitim bölümü»ne giderek, orada bilgilerini tazeler.

Müşteriye belli zaman aralığında cevap veremez veya yanlış cevaplar verirse, müşterinin tansiyonu yükselir, kritik eşiği aşınca da müşteriyi kaybeder.

Senaryolar

 • Senaryolar, ana ve yardımcı karakterler arası diyaloglar olarak sürdürülmektedir.
 • Her bir senaryoya ait farklı karakterler, diyaloglar, mekânlar, puanlar ve süreler tanımlanabilmektedir.
 • Senaryo içerisinde ana karakter, birden çok yardımcı karakter ile etkileşime geçebilir.
 • Senaryo sırasında belirli kriterler yerine getirildiğinde, başka istasyon veya görevlere geçiş yapılabilir. Bunlar da puan sistemleri ile değerlendirilebilir.
 • Doğru sorular, doğru cevaplar, doğru işlemler ve etkileşimler üzerinden puan alınarak ilerlenir.

 3B Karakterler

 • Farklı tiplerde kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk karakterler kullanılabilmektedir.
 • Modellerin kıyafetleri eğitime ve senaryoya göre özelleştirilebilir.
 • Çeşitli şekillerde vücut diyalogları ve gelişmiş ifade ve hareket yaratabilme olanağı vardır.
 • Modellerin, mekân içinde dolaşabilmesi birbiri ile diyalog kurabilmesi ve mekandaki nesnelerle etkileşimi olanağı vardır.
 • Karakterlerin kullanabileceği çeşitli nesnelerin modele eklenebilmesi imkan dahilindedir (Örn: Şemsiye taşıyabilmesi, telefonla konuşabilmesi vb)
 • Modellerin izometrik görünüm dışında veya her açıdan ve yakın plan görünümlerinin kullanılabilmesi mümkündür.

blank

 Mekanlar ve Karakterlerin Etkileşimi

 • Bir eğitim içinde bir veya daha fazla mekân kullanılabilir.
 • Karakterler mekânların içinde hareket edebilir ve senaryo sırasında mekân değiştirebilir.
 • Mekân içine hareketli nesneler yerleştirilebilir. Mekân içindeki nesneler ve karakterler arasında etkileşim tanımlanabilir (Örn: Bilgisayara tıklandığında karakterin bilgisayarın yanına giderek bilgisayarı açması)
 • Mekân içinde aktif nesne tanımlanma olanağı (Örn: Evrak dolabına tıklandığında evrak listesine ulaşılması)

Diyaloglar ve Puanlama Sistemi

 • Karakter diyalogları, soru veya cevap olarak kullanılmaktadır.
 • Kullanıcı ile özdeşleşen karakter, kullanıcının diyalog penceresinden seçtiği diyaloğu seslendirir. (Konuşma balonu şeklinde)
 • Senaryo girişlerinde veya senaryoda tanımlanan herhangi bir an, karakterlerin karşılıklı olarak uzun diyaloglar kurması sağlanabilmektedir.
 • Her bir adımda, seçim ekranına istenen sayıda diyalog tanımlanabilir.
 • Doğru diyaloğun seçimi sonrası diğer diyalog bloğuna geçilir.
 • Doğrusal senaryolarda, doğru diyalog seçilene kadar bir sonraki diyalog bloğuna geçilmez. Diyalog penceresinden seçilen seçenek eksiltilir ve kullanıcının yeni bir seçim yapması beklenir.
 • Doğru diyalog seçeneği birden fazla olabilir ve her bir seçenek için ayrı ayrı puan tanımlanabilir.
 • Örneğin A,B,C,D seçeneklerinden A ve B seçeneği aynı anda doğru olarak kabul edilebilir ve bu seçeneklere tıklandığında senaryoda bir sonraki adıma geçilebilir. Aynı zamanda A seçeneği 10 puan iken B seçeneği 5 puan olabilir. Etkisiz seçenekler 0 puan ve yanlış seçenekler eksi olarak puanlanabilir. Senaryo sonunda toplanan puanlar, kullanıcının senaryo puanını verecektir.
 • Senaryo kurgusunda yan karakterlerinde, belirli bir kurala bağlı olarak (örneğin kendisine belirli bir soru sorulduğunda) ana karaktere soru yöneltmesi ve cevabını beklemesi sağlanabilmektedir.

blank

 Süre ve Tansiyon

 • Her bir senaryo için belirli bir tamamlanma süre tanımlanmaktadır
 • Senaryo sırasında bir sayaç ile gösterilmektedir.
 • Gerekirse senaryonun işletimi sırasında ek süre alma veya sürenin azaltılması gibi seçenekler sunulabilir.
 • Senaryonun belirli bir süre duraklatılması mümkündür.
 • Her senaryo için belirli sayıda duraklatabilme hakkı tanımlanabilir.
 • Kullanıcıların sınırsız olarak hata yapması, yanlış sorular yöneltmesi veya cevaplar vermesini önlemek amacıyla, müşteri-satıcı duygu durumu öğesi kullanılmaktadır.
 • Durum seviyesi sınıra ulaştığında senaryo devam etmez ve sonlanır.
 • Durum seviyesinin değişimi; yanlış soru sayısı, uzun süren bekletme süreleri veya senaryonun tamamlanma süresi gibi kurallara bağlanabilmektedir.
 • Senaryo özelliğine göre tansiyon, mutluluk, memnuniyet, sadakat, sıkıntı vb. duygu durumları, sayaç olarak kullanılabilir.

Geribildirim

 • Senaryo sırasında doğru ya da yanlış soru ve cevapların seçimi sırasında + ve – puanların alınması ile ve yan karakterlerin cevapları ile kullanıcılara geribildirim verilmektedir.
 • Ayrıca doğrusal olmayan senaryoların sonunda da, doğru ve yanlış cevaplar listelenerek, kullanıcıya bir yol haritası ve detaylı bir puan durumu çıkarılabilir.

blank

 Tutundurma

 • Sim-TEST’in etkin kullanılması için kullanıcılar arasında rekabeti arttırıcı şu unsurların uygulanması tavsiye edilir:
 • Liderler Tablosu: Belirlenen zaman aralığında en yüksek puanları alan ilk 10-20 kişi bu tabloda her haftasonu ilan edilir.
 • Hediyeler: Süre sonunda bu tabloda yer almaya hak kazanan kişilere verilecek ödüller tespit edilir ve Sim-TEST arayüzünden ulaşılacak bir alanda sürekli gösterilirler.

 Raporlama ve Entegrasyon

Web tabanlı eğitimler için, kullanıcı bazlı tamamlanma istatistikleri, backend üzerinden online olarak ayrıntılı takip edilebilir ve excel olarak indirilebilir.

İnternet çıkışına sahip LMS, CRM, Portal vb. sistemlere SSO olarak embed edilebilir.

blank

Eğitsel simülasyon geliştirme hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için tıklayın

Comments are closed.