Kurumsal Sosyal Ağ Oluşumu’ndan Avantaj Sağlayacak Şirket Tipleri

İlk Kurumsal Sosyal Ağ (Kurum İçi İletişim Portalları) müşterileri, en insan-yoğun, rekabete dayalı sektörlerde dağıtılmış (muhtemelen küresel olarak) iş güçlerine sahip büyük ve orta ölçekli (1500+çalışan / 250M USD+gelir) firmalardı. Bunlar, tipik olarak, ileri teknoloji ve telekomünikasyon, finansman hizmetleri, profesyonel hizmetler, medya ve tasarım, eczacılık ve sağlık ve yüksek öğrenim kuruluşlarıdır. Bu işletmeler, koordinasyonu ve hayata geçirilmesinde Kurumsal Sosyal Ağdan yararlanılabilecek bir çok proje ve faaliyet yürütüyor.

Çalışanlarına ve paydaşlarına açık ve net hedefler, amaçlar ve stratejiler ileten şirketler Kurumsal Sosyal Ağı benimsemeye en uygun olanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Zira çalışanlar, kurumsal stratejilere uyum göstermeye, ancak ağırlıklı olarak “danışıklı” veya “müşterek” yönetim tarzlarını kullanan yöneticiler tarafından teşvik edilebilir ve desteklenebilir.

Özetle, akıcı, esnek ve kurumun önceliklerini ve hizmet ettikleri çevreyi ve müşterileri yansıtan bir yönetim yapısı olan şirketler Kurumsal Sosyal Ağ kullanmaya en uygun şirketlerdir. Bu tip işletmeler bir açıklık kültürüne sahiptir ve çalışanlarının katılımlarına büyük değer verirler.

Hiyerarşik, komuta-kontrole dayalı yönetimi olan, görevleri, uygulamaları ve çalışanları silo benzeri yapılara tıkıştırılmış, “Sat! Satamıyorsan da anlat!” zorlamasına dayalı bir yönetim tarzı olan ve bilginin paylaşılması değil saklanması halinde güç anlamına geldiğine inanan şirketler ise Kurumsal Sosyal Ağı benimseme olasılıkları en düşük kuruluşlardır. Genellikle bu gibi kuruluşların ya çok az ya da sadece uygulamalar arası entegrasyonu vardır ve teknik beceriler her departmanda ayrı ayrı yinelenir. Görevler arası ekipler daha ender görülür ve teknik bilgilerin ve uzmanlıkların paylaşılması için çok az emek sarf edilir.

Bu tip kuruluşlar, görevler-arası iş süreçlerinin ve iş akışlarının başarının anahtarı olduğu günümüzün rekabetçi, müşteri odaklı iş ortamında gittikçe daha da külüstür hale gelmektedir. Buna karşılık, bu gibi işletmeler birleştiklerinde, bir başka firmayı satın aldıklarında, bir başka firma tarafından satın alındıklarında veya dışarıdan yeni bir genel müdür / ceo getirdiklerinde, gereken kültürel değişimi tetikleyecek mekanizmalardan biri olarak Kurumsal Sosyal Ağa başvurmak için lüzumlu olan enerji genellikle kendiliğinden açığa çıkar.

Bilgi Yönetimi’ne eğimli kuruluşlar da Kurumsal Sosyal Ağa uygundur; zira bu tip işletmeler bilgi oluşturma ve yakalamanın değerini ve stratejik önemini anlamışlardır ve Kurumsal Sosyal Ağ mantıksal olarak bu düşünce tarzının bir sonraki adımıdır.

Kurumsal Sosyal Ağı ilk benimseyen kilit departmanlar, Araştırma-Geliştirme, Pazarlama ve Müşteri Destek departmanlarıdır. Kurumsal Sosyal Ağın uygulanabilirliğinin en düşük olduğu şirket bölümleri ise İdare ve Finans, Risk/Uyumluluk Departmanları gibi daha katı yapılara sahip ve bağımsız departmanlardır.

Kaynak: Gerry Brown

Konuyla ilgili diğer makalelerimiz:

Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağları

Bir Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağı Nelerden Oluşur?

Comments are closed.