İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları – 3

Bir önceki makalemizde konuyu biraz daha detaylandırarak, endüstri 4.0 çağının getirdiği kurumsal işbirliği araçlarının neler olduklarına ve iş gücüne neler kazandırdıklarına göz atmıştık.

Bu makalemizdeyse insan kaynaklarında dijital dönüşüm için doğru ürünlere ulaşmanın yolları ve ardından yapılması gerekenleri açıklamaya çalışacağız.

Doğru Ürün Seçildikten Sonra Yapılması Gerekenler

Kurumsal işbirliği için bir ürün seçtikten sonraki adım, bunun organizasyonda nasıl ve ne zaman uygulanacağının belirlenmesidir:

1. Bunun içi işinizi, süreçlerinizi iyice inceleyin, internetin tedarikçiler ve müşterilerle etkileşiminizde oynadığı rolü doğru bir şekilde anlayın. Tedarikçiler ve müşteriler arasında bilgiler nasıl paylaşılıyor? Özel hatlarda (VPN) mı yoksa güvenlik duvarlarıyla mı (Firewall)?

2. Alınacak uygulamadaki servislerin güvenlik duvarlarını nasıl adreslediğini ve güvenlikle ilgili hangi kısıtlamaların var olduğunu bilgi işlem bölümünüzle birlikte çalışarak bulun. Ürünün kurumsal güvenlik prosedürlerinize uygun özellikleri olduğunu kontrol edin ve gereken ayarları yapın.

3. Entegrasyon ve özelleştirme gerekliliklerinizin haritasını çıkarın ve bunları ilgili tüm birimlerle paylaşın. Ürünün sunucu uygulamaları ve CRM benzeri sistemlerle nasıl entegre olması gerektiğine karar verin.

4. Entegrasyon ve özelleştirme için gerekli olan zamanı belirleyin. Destek için ne kadar iç kaynak gerekiyor? Kullanıcıların eğitilmesi ne kadar zaman alacak? Bir Yardım Masası oluşturmak için kimlerin tüm sisteme hakim olması gerekiyor? Bu soruların cevapları kolay ve sorunsuz bir devreye alma sürecine yardımcı olacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Endüstri 4.0 – 4. Sanayi Devrimi dünyasının iş birliği uygulamaları, bir kriz durumunda takımın katılımcıları arasındaki etkileşimin yakalanmasını ve cevapsız kalan sorulara yanıt verilmesini kimi zaman insan müdahalesine gerek bile kalmadan kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bunu gerek yapay zeka (AI) gerekse makine öğrenme algoritmalarıyla gerçekleştirebilirler. Bu tip bir özelliğin yoksunluğu eposta uygulamalarındaki en büyük problemlerden biridir.

İşbirliği araçları projelerde hem başarıların, hem de başarısızlıkların içyüzünün anlaşılmasına yardımcı olurlar. Çünkü kullanıcı akışları sayesinde projenin hangi safhasında, hangi sebeple tıkanma yaşandığı kolaylıkla görülebilir.

Deloitte Global Human Capital Trends adıyla 2018 yılında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre firmalar:

· %70 oranında İşbirliği (Ortak çalışma) Uygulamalarının,

· %62 oranında Anında Mesajlaşmanın (Whatsapp gibi)

· %57 oranında Sosyal Mesajlaşma Uygulamalarının (Facebook Messenger gibi) kısa bir gelecekte tercih edecekleri iletişim kanalları olarak belirtmişler.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uygulamaları
Prof.Dr. Sinan Alçın’ın Endüstri 4.0 – 4. Sanayi Devrimiyle ilgili bir makalesinden alıntılar

İnsan kaynaklarının birimlerinin, Endüstri 4.0 çağında dijital dönüşüm uygulamalarını kullanmalarının kurumlarına yapacağı katkıları şöyle özetleyebiliriz:

· İş süreçlerini kolaylaştırıp, hızlandırarak, verimliliği büyük oranda artırırlar.

· Pek çok İK uygulamasında daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatırlar.

· Gerçek zamanlı veri ve gösterge panelleri (dashboard) sağlarlar.

· Çevrimiçi (online) hizmetleri, daha tasarruflu bir şekilde sunarlar.

· İş süreçleriyle ilgili daha çok veri ve istatistik toplarlar.

· Organizasyonel zekâyı geliştirirler.

· Daha kolay öğrenilip, sezgisel ara yüzleriyle daha az eğitime ihtiyaç duyarlar.

· Kaynakları web tabanlı olarak paylaştırıp, herkesin her yerden, 7*24 erişimine olanak sağlarlar.

· Bilginin daha iyi bir şekilde dağıtılmasını sağlar ve kolaylaştırırlar.

· Endüstri 4.0 işbirliği araçları kişilerin ve organizasyonların karar verme becerisini geliştirirken, bilgi birikimine de katkıda bulunur.

· Proje planlama ve geliştirme süreçlerini iyileştirir ve takımlar arasında daha işlevsel ve üretken ilişkiler kurulmasına yardımcı olurlar.

Bunların hepsi üretkenliği, iç ve dış ortamlara dair şirketin iş yapışına dair pozitif algıları artırır.

Böylece işbirliği uygulamalarından birini kurumunuzda kullanmaya başladığınızda çalışanlarınız, müşterileriniz, tedarikçileriniz kurumsal bilgilere ve iş yapışınıza dair daha iyi bir anlayışa sahip olmaya başlayacak, daha bilinçli ve etkili karar verme süreçleri yaşayacaklardır.

Yaşayacağınız dijital dönüşüm aynı zamanda kurumsal imajınıza da katkı yaparak gelişimine destek olacaktır.

Dünya çağında başarılı işlere imza atmanız dileğiyle…

Kaynak: Deloitte Human Capital Global Trends, Cisco blog, Stylus Systems, çeşitli web kaynaklı makaleler

Comments are closed.