E-Öğrenme Projemiz Hazır, Peki Ya Kullanıcılar

Kurumların hizmet-içi eğitimlerinde kültür ve içerikten bağımsız, kurumun karşılaştığı sorunlardan en büyüğü e-öğrenme uygulamalarının kullanıcılar tarafından verimli ve hedeflere uygun yapılamamasıdır. Burada öğretim materyalinin pedagojik alt yapısı en büyük etken olsa da mükemmel tasarlanmış bir eğitimin bu bağlamda hedeflerini tutturacağının garantisi yoktur. Eğer eğitimlerin LMS veya LCMS gibi yönetim sistemleriyle öğrencilere atandığı ve takip edileceği bir e-öğrenme sistemi yatırımı yapacaksanız çalışanlarınızın LMS’i kullanacağından emin olmak istersiniz.

 Aşağıda uzayan soruların gerektirdiği cevaplar e-öğrenme uygulamasının başarısında yol gösterici olabilir: 

 • Belirli e-öğrenme hedefleriniz nelerdir? (kısa zamanda çok eğitim, satışlarda artış gibi)
 • e-Öğrenmeyi işinizin ihtiyaçlarına göre nasıl ayarlayacaksınız?
 • Hangi gruplar ve kaç çalışan, eğitime erişime istek veya ihtiyaç duyacaktır?
 • Ne tür bir e-öğrenme eğitimi istenir?
 • Kullanıcılar(çalışanlar) online öğrenmeye hazırlar mı?
 • Kritik başarı faktörleri nelerdir?
 • Sonuçlar nasıl ölçülecektir?

Çalışanların e-öğrenme motivasyonunu ölçmeye “Bu kursu tamamlamak sizin için ne kadar önemli?” sorusu ile başlanabilir. Bu soruya gelecek cevaplar: 

 • Çok önemli, bu kursa ihtiyacım var hem de şimdi.
 • Biraz önemli, daha önceki yıl alıp tamamlamıştım.
 • Biraz önemli, bu eğitimi yerinde yapıp tamamlamıştım.
 • Çok çok önemli değil, benim için bir seçenek yani kişisel ilgime giriyor.

gibi olabilir. 

Bu cevaplar -kurumun personel gelişim eğitimine ne kadar ihtiyacı olsada aslında çalışanın “bu eğitime ihtiyacım var mı” sorusuna olumlu cevap verecek bir ortamın sağlanmasıdır. İnsan kaynakları ve eğitim departmanı şirket-içi seminer ve bildirilerle kurumu bu gelenekselden elektronik eğitime dönüşümüne hazırlamalı ve bunu kurumsal kültürün bir parçası haline getirmelidir. Tepeden inme yöntemlerle “bu kurumumuz ve sizin için en yararlısı” gibi söylemler daha e-öğrenme projesinin başlamadan bitmesine neden olacaktır. 

Bunun yanında bireysel perspektifle bakıldığında, e-öğrenme geleneksel öğrenmeye göre daha farklı deneyimler isteyen bir yapıdadır. E-öğrenme materyalini tecrübe etme ve eğitime katılım için öğrencinin motivasyon ve web teknolojilerini rahat kullanmı ise şarttır. Bu kapsamda bilgisayar okuryazarlığı tam olmayan kurumlarda da istenilen eğitim hedeflerine ulaşmak tabi ki zor olacaktır.

Alper BOZ – Eğitim & Tasarım Projeleri Yöneticisi

Comments are closed.