Bir Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağı Nelerden Oluşur?

Kurum İçi İletişim Portalı – Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağları bloglar, Wiki’ler (sözlükler) ve sosyal ağ oluşturma siteleri gibi kişisel iletişim platformlarını alır ve bunları iş çevresi için biraz daha formal kullanılabilir hale getirir. Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağ kuruluşların çalışanlarını, fikirleri ve becerileri konusunda birbirleriyle konuşturmalarına yardımcı olur. Bu her seviyeden çalışana söz hakkı tanımak, önemli bilgilere erişim sunmak ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak anlamına geliyor. Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağ kuruluşların verimliliklerini artırmalarına yardımcı oluyor, yenilikçiliği teşvik ediyor ve çalışanların memnuniyetini artırıyor.

Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağ kelimesinin yerine, Harvard İşletme Okulu’ndan Profesör Andrew McAfee’nin MIT Sloan Management Review dergisinde yayınlanan ve yeni ufuklar açan makalesi “Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration” (İşletme 2.0: Yeni İşbirliğinin Doğuşu)’da kullandığı “İşletme 2.0 – Enterprise 2.0 – E 2.0” terimi de kullanılabilir. İşletme 2.0, Tim O’Reilly’nin 2004 yılında ortaya attığı müşteri-odaklı popüler “Web 2.0” teriminin iş dünyasındaki karşılığıdır.

Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağın kalbinde yatan kilit kavramlar “işbirliği ve katılım”. Bu, insanların ortak sorunlarını çözmek için birlikte çalışmaları ve insanların fikirlerini, bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaları anlamına geliyor. Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağ başlığı içinde “sosyal” kelimesinin geçmesinin sebebi, bu kavramın, örneğin salt bir iş sürecini yürütmek yerine, insanların ne yaptıkları ve nasıl etkileşime geçtiklerine odaklanması.

Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağ güçlü bir gerçek zamanlı işleyişe sahip ve dolayısıyla da, geçmiş verilerin analizi yerine, mevcut işletme ve piyasa koşullarına karşı hazır bulunmaya ve hızlı tepki vermeye dair öğeler içeriyor. Geleneksel uygulamalar bir süredir piyasa araştırmalarında kullanılıyor, ancak müşteri hizmetlerinde ve destekleme çalışmalarında, araştırma-geliştirmede ve işletme çapında çoğu özel durumda, birçok yeni uygulamalar da ortaya çıkıyor.

Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağ ekseninde başta “eşyaratım (cocreation)”, “ortak akıl (collective wisdom)”, “kalabalıkların aklı (wisdom of crowds)”, “müşterek istihbarat (collective intelligence)”, “açık yenilik (open innovation)” veya “kitlesel dışkaynaklılık (crowdsourcing)”, “katılım ağı (participative web)” ve “BT işlevselliğine yönelik kullanıcı merkezli bir yaklaşım” olmak üzere, birçok yeni terim şekilleniyor.

Konuyla ilgili diğer makalelerimiz:

Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağları

Kurumsal Sosyal Ağ Oluşumu’ndan Avantaj Sağlayacak Şirket Tipleri

Devam edecek…

Comments are closed.