Başarılı İşletmelerde Hiyerarşik Örgüt Yapısı Ve Kurumsal Sosyal Ağ Çalışma Uygulamaları (1)

Günümüzün en başarılı işletmeleri çevik oldukları kadar, hızla değişmekte olan küresel iş ortamının gereklerini karşılama ve bunlara anında reaksiyon gösterme becerisine de sahip. Geleneksel yönetim teorisi, madencilik ve tarım gibi değişim seviyesi düşük endüstrileri tutarlı endüstriler; ve BT ve Telekomünikasyon gibi yüksek derecede değişim ve yoğun bir rekabet içeren sektörleri ise tutarsız endüstriler olarak tanımlıyor.

Değişim oranı düşük endüstriler (madencilik gibi) geleneksel olarak nesilden nesile pek az değişim gösteren daha katı ve mekanik bir örgüt yapısını seçiyor. Değişim oranının yüksek olduğu sektörler (telekom gibi) ise sürekli değişen ve çevresel değişimlerle şekillenen daha organik bir yapıyı seçiyor.

Oysa gerçekte, günümüzde tüm endüstriler artık daha az öngürülebilirlik ve daha fazla çevresel değişim oranına sahip olduklarını itiraf ediyor. Tutarlı endüstriler bile gittikçe tutarsız hale geliyor ve çevik, esnek ve “hazırcevap” örgüt yapıları ile BT ve Telekomünikasyon sektörlerinin başarısını taklit etmeye ihtiyaç duyuyor.

BT ve Telekomünikasyon kuruluşlarının, Kurumsal Sosyal Ağ (kurumsal iletişim portalı) çok daha erken dönemde benimsemiş olmaları pek şaşırtıcı değil. Küresel rekabetin her geçen gün arttığı Darwinist ilkelerle işleyen bir iş dünyasında, uzun vadede sadece hızla değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilenlerin hayatta kalabileceği çok açık.

Köklü ve geleneksel çalışma kültürüne sahip yüksek derecede yapısal ve hiyerarşik kuruluşlar değişimin yönetilmesinden ziyade, yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar genellikle dağınık, bağlantısız iş güçlerine sahiptir. Bu kuruluşlar, sinerji yaratmak ve fikirlerin ve faaliyetlerin departmanlar arasında çapraz üreme yoluyla yayılmasını sağlamak amacıyla, örgütsel yapıları içerisinde bilgi ve veri alışverişi için daha yerleşik bir esnekliğe ihtiyaç duymaktadır.

Silo tipi departmanlardan oluşan bir işletme anlayışı departmanlar arasında işbirliğine ve katılıma çok az olanak tanır ve bu tip departmanlar sıklıkla kaynak oluşturmak ve övgü toplamak için faal olarak birbirleriyle yarışır. Geleneksel yukarıdan-aşağı/aşağıdan-yukarı yönetim yaklaşımı çok yavaş ve kullanışsız olduğu gibi, müşteri ihtiyaçlarının da gerisinde kalmaktadır. Kurumsal Sosyal Ağ, örgütsel çevikliği artırmak için bu engelleri ezip geçmenize yardımcı olacaktır.

 

Kaynak: Gerry Brown – 20.10.2008

Comments are closed.