Ana Sayfa   Hakkımızda   Etkinlikler   Haberler   Blog   İletişim
Temel Banka Muhasebesi

Amaç: Bu eğitimde katılımcılara banka muhasebe sisteminin temel kavramlarının, ilkelerinin ve muhasebede kullanılan mali tablolarının işleyişlerinin aktarılması hedeflenmektedir.

 Programda ayrıca, tüm bankacılık işlemlerinin banka mali tablolara etkisi de anlatılmaktadır.
 
Süre: Sınıf eğitimi olarak 1 gün – E-Öğrenme olarak 2 saat
 
Kimler Katılmalı: Temel Banka Muhasebesini öğrenmek isteyen, Mali Tablolar ve Hesap Planındaki ana kalemleri tanımak isteyen tüm banka personeli katılabilir.
 
Modul1 (40-50 Slayt) (Not: Detay İstenirse 2 Modüle çıkabilir.)
 
1.    Banka Muhasebesinde Temel Kavramlar
 • Banka Muhasebesi Tanımları
 • Muhasebe Uygulama Yönetmeliği
 • Banka Muhasebesi İlkeleri
 • Banka Muhasebesi Standartları
2.    Muhasebenin Amaçları ve İlkeleri
 • Süreklilik
 • Dönemsellik ve Tahakkuk Esası
 • Tutarlılık
 • Sosyal Sorumluluk
 • Kişilik
 • Parayla Ölçülme
 • Maliyet Esası
 • Tarafsızlık ve Güvenilir Belge
 • İhtiyatlılık
 • Özün Önceliği
3.    Bankalarda Kullanılan Defterler ve Hangi Amaçlarla Tutulurlar
 
4.    Banka Muhasebesinin Temel Özellikleri
 
5.    Bankalarda Kullanılan Mali Tablolar
 • Bilanço,
 • Nazım hesap tablosu
 • Gelir (Kar/Zarar) Tablosu,
 • Nakit Akış Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
6.    Banka Finansal Tablolarının Temel Özellikleri
 
Modul2 (40-50 Slayt) (Detay İstenirse 2 Modüle çıkabilir)
 
1.    Bankalarda Tek Düzen Hesap Planı
 • Thp Amacı
 • Thp’nın Özellikleri
 • Thp’nın Yapısı
 • Thp Hesapların A/P Özelliği
 • Hesap Kavramı,
 • Hesapların Sınıflandırılması
 • Hesapların Aktif-Pasif İşleyişi
2.    Tek Düzen Hesap Planına Göre Hesapların İncelenmesi
 • Varlık Hesapları
 • Kaynak Hesapları
 • Dönen Değerler
 • Krediler
 • Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler
 • Mevduat Ve Diğer Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar
 • Faiz Gelirleri
 • Faiz Giderleri
 • Faiz Dışı Gelirler
 • Faiz Dışı Giderler
 • Nazım Hesaplar
3.    Banka Muhasebesi Açısından Özellikli İşlemler
 • Transfer Fiyatlama Sistemi
  • Tek Oranlı Şubeler Cari Sistemi
  • Çoklu Şubeler Cari Sistemi
 • Hedge Muhasebesinin İlkeleri
 • Yabancı Para İşlemler Ve Evalüasyon İşlemi
  • Yabancı Para İşlem Türleri
  • Evalüasyon İşleminin Amacı
  • Evalüasyon Tutarının Tespiti
  • Muhasebe Kaydı
 • Reeskont
  • Gelir Reeskontları
  • Gider Reeskontları
 • Amortisman ve Yeniden Değerleme
 • Kredi Karşılıkları
 • Vadeli İşlemler


SON HABERLER


ÜRÜNLER ÇÖZÜMLER EĞİTİMLER DEMOLAR MÜŞTERİLERİMİZ & İŞ ORTAKLARIMIZ HABERLER & ETKİNLİKLER
© 2009 Bilgi Kurdu | Web Tasarım MW